Kungsörstorp Policy Covid-19

Vi uppmanar alla gäster och anställda på Kungsörstorp att visa hänsyn och stanna hemma vid symptom som snuva, hosta eller feber.

  1. Kungsörstorp Hotell & Konferens följer regler och rekommendationer från arbetsgivarorganisationen Visita.
  2. Ledningen på Kungsörstorp ska regelbundet följa information från folkhälsomyndigheten.
  3. Handsprit ska finnas på samtliga offentliga toaletter, samt i de offentliga lokalerna.
  4. Medarbetare påminns om att tvätta händerna ofta.
  5. Mekanisk ventilation i lokalerna ändras från tidsstyrd till kontinuerlig för att förbättra friskluftgenomströmning.
  6. Vid eventuellt hotellbesök från gäst, som vi blir informerade om, bär på eventuell smitta, ska serveras frukostbricka på rummet (ställ utanför).
  7. Rum som bebotts av sjuk gäst får ej hyras ut igen förrän efter 4 dagar. Rummet ska efter 3:e dagen desinfekteras.
  8. Extra rengöring utförs av utsatta kontaktytor såsom dörrhandtag osv.
  9. Eventuell avbokning på grund av Coronaviruset hanteras enligt aktuella regler från Visita.
  10. Bord ska avtorkas med desinfektionsmedel.
  11. Bröd serveras med tång. Gäster får ej ta själva.
  12. Frukostbufféns utformning ändras så att man kan ta från båda sidor då vi har fler än 20 frukostgäster, eventuell köbildning sker enligt markering i golv.
  13. Dukning både i matsalar samt konferenslokaler ska vara luftig. Huvudregeln är en ledig plats bredvid sig på båda sidorna.
  14. Konferenslokaler ska klara dubbla antalet gäster mot vad som är bokat.
  15. Vi ska aktivt påminna våra gäster att tänka på avstånden om de inte följer gängse avståndsregler.
  16. Ingen servering sker från baren. Man får beställa direkt av oss som jobbar.

Välkommen till Kungsörstorp Hotell & Konferens. En dryg timme från Stockholm och närmare än så till Örebro, Västerås och Eskilstuna erbjuder vi Mälardalens mest njutbara omgivningar och en komplett anläggning med plats för upp till 220 gäster i en kreativ miljö.

KUNGSÖRSTORP HOTELL & KONFERENS
Telefon 0227-130 60
info@kungsorstorp.se

© 2020 Kungsörstorp Hotell & Konferens | Sekretess & integritet | Webbdesign: Underbase Media AB